TẠO TÀI KHOẢN TRÊN WEB

GIAO DIỆN ĐĂNG KÝ TRÊN WEB
 

Bước 1: Để tạo tài khoản app K+ trên website, bạn truy cập https://www.kplus.vn và bấm vào Đăng ký ở góc trên cùng bên phải.

Đăng ký tài khoản app K+ trên website

Bước 2: Điền các thông tin liên hệ cần thiết.
*Lưu ý: Nếu bạn không có đầu thu K+ thì để trống ô Thẻ giải mã. Nếu có đầu thu, hãy điền số thẻ giải mã để được xem app K+ miễn phí.
Đăng ký tài khoản app K+ trên web - điền thông tin

 

Bước 3: Xác nhận số điện thoại bằng mã OTP được gửi đến số điện thoại đã đăng ký

 

Bước 4: Hoàn tất đăng ký tài khoản. Đăng nhập và thưởng thức một số nội dung miễn phí trên app K+.Xác nhận tài khoản

 

Tải app K+ miễn phí


Tải ứng dụng myK+ cho thiết bị Android tại đây

tải myK+ trên App tore